نقطه ...

بی تو من زنده نمانم ...

آشفته ...!

  خبر داری؟!!      حال دلم خوش نیست!                           بهانه می گیرد!                   بچگانه... حواسش گم شده است در شمارش نفس هایی ...!!  ... صدایش سخت آشفته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
مهر 96
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
15 پست
عاشقانه
22 پست
من!
100 پست
تو!
27 پست
فصل
5 پست
محرم
10 پست
خدا
31 پست
فاطمیه
3 پست
آل_یاسین
11 پست
سکوت
6 پست
هذیان
2 پست
خزعبلات!
2 پست
او!
25 پست