فاطمه (س) مادر همه ی عالم است

فاطمیه که شروع می شود انگار همه یِ دنیا غصه اش می گیرد

مرد و زن هم ندارد، فاطمه (س) برایِ همه فاطمه (س) است

برایِ همه مادر است ...

سال هم که کهنه شده و دارد کوله بارش را می بندد

و دقایقِ آخرش را هم برایِ فاطمه (س) اشک می ریزد

که پاک شود و از این دنیایِ هزار رنگ برود و جایش را بدهد به یک سال دیگر

اینبار هم می گویم سالی که با گریه برای فاطمه (س) شروع شود پاکیزه ست ...


سالتان زیبا و روشن به نور زهرا (س)

/ 4 نظر / 28 بازدید
afa

سلام بر صدیقه شهیده...

ن.ع

مریم جان مدتیه آپ نمیکنی!کم پیدا شدی!!