پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

نگاه کن به من

نگاه کن به "من"         "تو" ای ستارهِ چینِ آسمانِ "من"                                   بچین دوباره ماه را                                                         ستاره را                                                                     خیال را دوباره صورتت به ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 34 بازدید