پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

آشفته ...!

  خبر داری؟!!      حال دلم خوش نیست!                           بهانه می گیرد!                   بچگانه... حواسش گم شده است در شمارش نفس هایی ...!!  ... صدایش سخت آشفته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید