روزی خواهد رسید

 بخواب آرام ذهن خسته من

دنیا برای تو جایی نخواهد داشت

بخواب آرام بانویِ تنهایِ شهرِ هزار دروازه یِ هزار رنگ

بخواب که رویا، تورا با خودش خواهد برد

به وادیُالسلامِ هر آنچه برای تو یاسین است ...!

روزی خواهد رسید

که بارانِ اشک هایِ تو٬ ویران می کند 

افسونِ ساحره هایِ نشسته بر دروازه یِ شهرِ عشق را

روزی خواهد رسید

که پایِ این ویرانه ، الهه عشق بر تو سجده خواهد کرد

آرام بخواب بانوی آشفته خیالِ من ...


/ 0 نظر / 46 بازدید